Τομείς δραστηριότητας του γραφείου είναι:

Γερμανικό δίκαιο:
- γενικό αστικό δίκαιο, ιδιαίτερα:
     - ενοχικό δίκαιο
          - αγοραπωλησίες
          - συμβάσεις έργου
          - ενοικιάσεις
          - αποζημιώσεις
     - κληρονομικό δίκαιο, μεταξύ άλλων:
          - σύνταξη διαθήκης
          - κληρονομοτήριο
          - εκτέλεση διαθήκης
     - οικογενειακό δίκαιο
          - δίκαιο του γάμου
          - δίκαιο διατροφής
          - διαζύγιο

- γενικό ποινικό δίκαιο, ιδιαίτερα:
     - οδικό δίκαιο και
     - δίκαιο αυτοκινητιστικών ατυχημάτων
     - πλημμελήματα και
     - πρόστιμα

 

 

Ελληνικό δίκαιο:
- οικογενειακό δίκαιο
          - δίκαιο του γάμου
          - δίκαιο διατροφής
          - διαζύγιο
- κληρονομικό δίκαιο, μεταξύ άλλων:
          - σύνταξη διαθήκης
          - κληρονομοτήριο
          - εκτέλεση διαθήκης